Daily Program

9 December 2021, Thursday
နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့
5:00 am to 5:30 am
ပရိတ်တရားတော်
5:30 am to 6:00 am
ဗုဒ္ဓဓမ္မပူဇာတေး(ခေတ်ဟောင်း)
6:00 am to 6:30 am
ဘဝဖြောင့်ကြောင်း
6:30 am to 7:00 am
Morning Melody
7:00 am to 7:30 am
ရာသီ (၁၂) ပါးအောင်စေသား
7:30 am to 8:00 am
သူ့အတွေးတစ်စ
8:30 am to 9:00 am
ရွှေဇာတာရှင်
9:00 am to 9:30 am
Throw Back
9:30 am to 10:00 am
အမှတ်တရ ရက်မြတ်မင်္ဂလာ
10:00 am to 10:30 am
ကျန်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံဖို့ သိလိုသမျှမေးကြစို့
10:30 am to 11:00 am
သတင်းအစီအစဥ်
11:00 am to 11:30 am
လေလှိုင်းသဝဏ်ရွှေဆုမွန်
11:30 am to 12:00 pm
လေလှိုင်းပေါ်ကဇာတ်လမ်းပုံရိပ်
12:00 pm to 12:30 pm
ရွှေတို့လိုရာတေးစေလွှာ (၁)
12:30 pm to 1:00 pm
နေ့လည်သတင်း
1:00 pm to 1:20 pm
Back To
1:20 pm to 1:40 pm
ရာသီတေးပန်းချီ
1:40 pm to 2:00 pm
Fresh Tune
2:00 pm to 2:30 pm
Hip Hop Crazy
2:30 pm to 3:00 pm
Stand By You
3:00 pm to 3:30 pm
Shwe Title
3:30 pm to 4:00 pm
Shwe Top 10 Series
4:00 pm to 4:30 pm
မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီ
4:30 pm to 5:00 pm
Facebook Radio
5:00 pm to 5:30 pm
အလွမ်းရပ်ဝန်း
5:30 pm to 6:00 pm
Relax Time
6:30 pm to 7:00 pm
မေးမြန်းဆွေးနွေးရွှေကျန်းမာရေး
7:00 pm to 7:30 pm
Your Favorite Songs
7:30 pm to 8:00 pm
ညပိုင်းသတင်း (မြန်မာ့အသံ/ဒေသန္တရသတင်းများ)
8:00 pm to 8:30 pm
ပျော်ရွှင်တိုးတက်အောင်မြင်ရေး
8:30 pm to 9:00 pm
ဒေသဆိုင်ရာသတင်းများ
9:00 pm to 9:10 pm
ညချမ်းချိန်ခါတေးသံသာ
9:30 pm to 10:00 pm
တရားတော်
10:00 pm to 11:00 pm
နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့
5:00 am to 5:30 am
ပရိတ်တရားတော်
5:30 am to 6:00 am
ဗုဒ္ဓဓမ္မပူဇာတေး(ခေတ်ဟောင်း)
6:00 am to 6:30 am
ဘဝဖြောင့်ကြောင်း
6:30 am to 7:00 am
ရာသီ (၁၂) ပါးအောင်စေသား
7:30 am to 8:00 am
ချစ်နန်းဗိမ္မာန်ရင်ခုန်သံ
8:00 am to 8:30 am
ရွှေဇာတာရှင်
9:00 am to 9:30 am
ရွှေအမွှာသီချင်း
9:30 am to 10:00 am
အမှတ်တရ ရက်မြတ်မင်္ဂလာ
10:00 am to 10:30 am
ချမ်းမြေ့ရိမ်ငြိမ်ရွှေစံအိမ်
10:30 am to 11:00 am
သတင်းအစီအစဉ်
11:00 am to 11:30 am
လေလှိုင်းသဝဏ်ရွှေဆုမွန်
11:30 am to 12:00 pm
ရွှေချစ်သူတို့ကျန်းမာဖို့
12:00 pm to 12:30 pm
ရွှေမိုးလေဝသ
12:30 pm to 1:00 pm
နေ့လည်သတင်း
1:00 pm to 1:20 pm
Empowering Songs
1:20 pm to 1:40 pm
ရင်မှဖြစ်တည်ကဗျာတွေဆီ
1:40 pm to 2:00 pm
Music is My Life
2:00 pm to 2:30 pm
Youth Corner
2:30 pm to 3:00 pm
တေးချစ်သူထံ New Album
3:00 pm to 3:30 pm
International Music Box
3:30 pm to 4:00 pm
ရွှေစာအုပ်စင်
4:00 pm to 4:30 pm
Gold Heart Network
4:30 pm to 5:00 pm
Different Feelings
5:30 pm to 6:00 pm
စာချွန်လွှာ
6:00 pm to 6:30 pm
Relax Time
6:30 pm to 7:00 pm
ရွှေစကားပုံသုတစုံ
7:00 pm to 7:30 pm
Kimchi Song Tracks
7:30 pm to 8:00 pm
ညပိုင်းသတင်း (မြန်မာ့အသံ/ဒေသန္တရသတင်းများ)
8:00 pm to 8:30 pm
ဒေသဆိုင်ရာသတင်းများ
9:00 pm to 9:10 pm
ရေဒီယိုရွှေခေတ်တေးအနှစ်
9:10 pm to 9:30 pm
တရားတော်
10:00 pm to 11:00 pm
နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့
5:00 am to 5:30 am
ပရိတ်တရားတော်
5:30 am to 6:00 am
ဗုဒ္ဓဓမ္မပူဇာတေး(ခေတ်ဟောင်း)
6:00 am to 6:30 am
ဘဝဖြောင့်ကြောင်း
6:30 am to 7:00 am
ရာသီ (၁၂) ပါးအောင်စေသား
7:30 am to 8:00 am
ခေတ်မှီစိုက်ပျိုးရွှေပြည်အကျိုး
8:00 am to 8:30 am
Present Songs
8:30 am to 9:00 am
ရွှေဇာတာရှင်
9:00 am to 9:30 am
သူ့အတွေးတစ်စ
9:30 am to 10:00 am
အမှတ်တရ ရက်မြတ်မင်္ဂလာ
10:00 am to 10:30 am
Colourful Art
10:30 am to 11:00 am
သတင်းအစီအစဉ်
11:00 am to 11:30 am
လေလှိုင်းသဝဏ်ရွှေဆုမွန်
11:30 am to 12:00 pm
တေးအလှသံစဉ်စာဆိုရှင်
12:00 pm to 12:30 pm
ကြေးမုံရိပ်သွင်ရွှေသံစဉ်
12:30 pm to 1:00 pm
နေ့လည်သတင်း
1:00 pm to 1:20 pm
Golden Sport
1:20 pm to 1:40 pm
Selected Album
1:40 pm to 2:00 pm
ဣတ္ထိယကမ္ဘာ
2:00 pm to 2:30 pm
လေလှိုင်းကြားကစကားလက်ဆောင်
2:30 pm to 3:00 pm
ရာသီတေးပန်းချီ
3:00 pm to 3:30 pm
ချစ်ခြင်းသံစဉ်တေးပုံပြင်
3:30 pm to 4:00 pm
Shwe Top 10 Series
4:00 pm to 4:30 pm
ရွှေတို့နားဆင်မြန်မာသံစဉ်
4:30 pm to 5:00 pm
မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီ
5:00 pm to 5:30 pm
Goodevening Melody
5:30 pm to 6:00 pm
ရွှေအကြိုက်
6:00 pm to 6:30 pm
Relax Time
6:30 pm to 7:00 pm
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
7:30 pm to 8:00 pm
ညပိုင်းသတင်း (မြန်မာ့အသံ/ဒေသန္တရသတင်းများ)
8:00 pm to 8:30 pm
Fresh Tune
8:30 pm to 9:00 pm
ဒေသဆိုင်ရာသတင်းများ
9:00 pm to 9:10 pm
ညချမ်းချိန်ခါတေးသံသာ
9:30 pm to 10:00 pm
တရားတော်
10:00 pm to 11:00 pm
နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့
5:00 am to 5:30 am
ပရိတ်တရားတော်
5:30 am to 6:00 am
ဗုဒ္ဓဓမ္မပူဇာတေး(ခေတ်ဟောင်း)
6:00 am to 6:30 am
ဘဝဖြောင့်ကြောင်း
6:30 am to 7:00 am
အသက်ကလေးရယ်တဲ့ရှည်စေလို
7:00 am to 7:30 am
ရာသီ (၁၂) ပါးအောင်စေသား
7:30 am to 8:00 am
ရွှေချစ်သူတို့ကျန်းမာဖို့
8:00 am to 8:30 am
Present Songs
8:30 am to 9:00 am
ရွှေဇာတာရှင်
9:00 am to 9:30 am
ရွှေအမွှာသီချင်း
9:30 am to 10:00 am
အမှတ်တရ ရက်မြတ်မင်္ဂလာ
10:00 am to 10:30 am
လေလှိုင်းပေါ်ကဇာတ်လမ်းပုံရိပ်
10:30 am to 11:00 am
သတင်းအစီအစဉ်
11:00 am to 11:30 am
လေလှိုင်းသဝဏ်ရွှေဆုမွန်
11:30 am to 12:00 pm
Various Rock
12:00 pm to 12:30 pm
ရွှေမိုးလေဝသ
12:30 pm to 1:00 pm
နေ့လည်သတင်း
1:00 pm to 1:20 pm
သီချင်းအက္ခရာ
1:20 pm to 1:40 pm
ရွှေရင်သွေးငယ်နားဆင်ဖွယ်
1:40 pm to 2:00 pm
ချစ်နန်းဗိမ္မာန်ရင်ခုန်သံ
2:00 pm to 2:30 pm
Youth Coner
2:30 pm to 3:00 pm
ကောင်းကျိုးဝေဖြာစကားထွေတလာ
3:00 pm to 3:30 pm
ကောင်းကောင်းချက်ကောင်းကောင်းစား
3:30 pm to 4:00 pm
ရွှေစာအုပ်စင်
4:00 pm to 4:30 pm
Your Favourite Songs
4:30 pm to 5:00 pm
Kimchi Song Tracks
5:00 pm to 5:30 pm
ရွှေတို့လိုရာတေးစေလွှာ (၂)
5:30 pm to 6:00 pm
Different Feelings
6:00 pm to 6:30 pm
Relax Time
6:30 pm to 7:00 pm
Empowering Songs
7:00 pm to 7:30 pm
Throw Back
7:30 pm to 8:00 pm
ညပိုင်းသတင်း (မြန်မာ့အသံ/ဒေသန္တရသတင်းများ)
8:00 pm to 8:30 pm
ဒေသဆိုင်ရာသတင်းများ
9:00 pm to 9:10 pm
ရေဒီယိုရွှေခေတ်တေးအနှစ်
9:10 pm to 9:30 pm
တရားတော်
10:00 pm to 11:00 pm
နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့
5:00 am to 5:30 am
ပရိတ်တရားတော်
5:30 am to 6:00 am
ဗုဒ္ဓဓမ္မပူဇာတေး(ခေတ်ဟောင်း)
6:00 am to 6:30 am
ဘဝဖြောင့်ကြောင်း
6:30 am to 7:00 am
Morning Melody
7:00 am to 7:30 am
ရာသီ (၁၂) ပါးအောင်စေသား
7:30 am to 8:00 am
ခေတ်မှီစိုက်ပျိုးရွှေပြည်အကျိုး
8:00 am to 8:30 am
ရွှေဇာတာရှင်
9:00 am to 9:30 am
Shwe Top 10 Series
9:30 am to 10:00 am
အမှတ်တရ ရက်မြတ်မင်္ဂလာ
10:00 am to 10:30 am
Hip Hop Crazy
10:30 am to 11:00 am
သတင်းအစီအစဉ်
11:00 am to 11:30 am
လေလှိုင်းသဝဏ်ရွှေဆုမွန်
11:30 am to 12:00 pm
ကြေးမုံရိပ်သွင်ရွှေသံစဉ်
12:00 pm to 12:30 pm
ရွှေရောင်လွှမ်းခြုံတေးရိပ်မြုံ
12:30 pm to 1:00 pm
နေ့လည်သတင်း
1:00 pm to 1:20 pm
စာချွန်လွှာ
1:20 pm to 1:40 pm
ရွှေရောင်ခရီးစဉ်
1:40 pm to 2:00 pm
To Your Heart
2:00 pm to 2:30 pm
တွေးခေါ်ရင့်သန်အောင်မြင်ရန်
2:30 pm to 3:00 pm
အလွမ်းရပ်ဝန်း
3:00 pm to 3:30 pm
ချစ်ခြင်းသံစဉ်တေးပုံပြင်
3:30 pm to 4:00 pm
အောက်မေ့မိသောအမှတ်တရများ
4:00 pm to 4:30 pm
Back To
4:30 pm to 5:00 pm
Live Questions (Live)
5:00 pm to 6:00 pm
သူ့အတွေးတစ်စ
6:00 pm to 6:30 pm
Relax Time/ရွှေစကားပုံသုတစုံ
6:30 pm to 7:00 pm
Golden Sport
7:00 pm to 7:30 pm
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
7:30 pm to 8:00 pm
ညပိုင်းသတင်း (မြန်မာ့အသံ/ဒေသန္တရသတင်းများ)
8:00 pm to 8:30 pm
ဒေသဆိုင်ရာသတင်းများ
9:00 pm to 9:10 pm
Cover of the songs
9:10 pm to 9:30 pm
ညချမ်းချိန်ခါတေးသံသာ
9:30 pm to 10:00 pm
တရားတော်
10:00 pm to 11:00 pm
နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့
5:00 am to 5:30 am
ပရိတ်တရားတော်
5:30 am to 6:00 am
ဗုဒ္ဓဓမ္မပူဇာတေး(ခေတ်ဟောင်း)
6:00 am to 6:30 am
ဘဝဖြောင့်ကြောင်း
6:30 am to 7:00 am
ရာသီ (၁၂) ပါးအောင်စေသား
7:30 am to 8:00 am
တွေးခေါ်ရင့်သန်အောင်မြင်ရန်
8:00 am to 8:30 am
ရွှေရောင်ခရီးစဉ်
8:30 am to 9:00 am
ရွှေဇာတာရှင်
9:00 am to 9:30 am
အမှတ်တရ ရက်မြတ်မင်္ဂလာ
10:00 am to 10:30 am
တွေ့ဆုံရင်ခုန်ကြယ်ရောင်စုံ
10:30 am to 11:00 am
သတင်းအစီအစဉ်
11:00 am to 11:30 am
လေလှိုင်းသဝဏ်ရွှေဆုမွန်
11:30 am to 12:00 pm
Facebook Radio
12:00 pm to 12:30 pm
ကောင်းကျိုးဝေဖြာစကားထွေတလာ
12:30 pm to 1:00 pm
နေ့လည်သတင်း
1:00 pm to 1:20 pm
Gold Heart Network
1:20 pm to 1:40 pm
တေးအလှသံစဉ်စာဆိုရှင်
1:40 pm to 2:00 pm
Colourful Art
2:00 pm to 2:30 pm
သီချင်းအက္ခရာ
2:30 pm to 3:00 pm
ရွှေတို့နားဆင်မြန်မာသံစဉ်
3:00 pm to 3:30 pm
ကျန်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံဖို့သိလိုသမျှမေးကြစို့
3:30 pm to 4:00 pm
Stand By You
4:00 pm to 4:30 pm
ရွှေအသိလိမ္မာကလေးတို့အတွက်ပါ
4:30 pm to 5:00 pm
ရွှေအမွှာသီချင်း
5:00 pm to 5:30 pm
ရွှေတို့လိုရာတေးစေလွှာ (၂)
5:30 pm to 6:00 pm
လေလှိုင်းကြားကစကားလက်ဆောင်
6:00 pm to 6:30 pm
Youth Corner
6:30 pm to 7:00 pm
Shwe Title
7:00 pm to 7:30 pm
Various Rock
7:30 pm to 8:00 pm
ညပိုင်းသတင်း (မြန်မာ့အသံ/ဒေသန္တရသတင်းများ)
8:00 pm to 8:30 pm
ဒေသဆိုင်ရာသတင်းများ
9:00 pm to 9:10 pm
ညအတွေးရဲ့တေးအလှများ
9:10 pm to 9:30 pm
တရားတော်
10:00 pm to 11:00 pm
နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့
5:00 am to 5:30 am
ပရိတ်တရားတော်
5:30 am to 6:00 am
ဗုဒ္ဓဓမ္မပူဇာတေး(ခေတ်ဟောင်း)
6:00 am to 6:30 am
ဘဝဖြောင့်ကြောင်း
6:30 am to 7:00 am
ရာသီ (၁၂) ပါးအောင်စေသား
7:30 am to 8:00 am
ရွှေရင်သွေးငယ်နားဆင်ဖွယ်
8:00 am to 8:30 am
ရွှေစာအုပ်စင်
8:30 am to 9:00 am
ရွှေဇာတာရှင်
9:00 am to 9:30 am
တေးချစ်သူထံ New Album
9:30 am to 10:00 am
အမှတ်တရ ရက်မြတ်မင်္ဂလာ
10:00 am to 10:30 am
အောက်မေ့မိသောအမှတ်တရများ
10:30 am to 11:00 am
သတင်းအစီအစဉ်
11:00 am to 11:30 am
လေလှိုင်းသဝဏ်ရွှေဆုမွန်
11:30 am to 12:00 pm
ရွှေအသိလိမ္မာကလေးတို့အတွက်ပါ
12:00 pm to 12:30 pm
ရွှေတို့လိုရာတေးစေလွှာ (၁)
12:30 pm to 1:00 pm
နေ့လည်သတင်း
1:00 pm to 1:20 pm
မေးမြန်းဆွေးနွေးရွှေကျန်းမာရေး
1:20 pm to 1:40 pm
ရွှေရောင်လွှမ်းခြုံတေးရိပ်မြုံ
1:40 pm to 2:00 pm
ကောင်းကောင်းချက်ကောင်းကောင်းစား
2:00 pm to 2:30 pm
To Your Heart
2:30 pm to 3:00 pm
ချမ်းမြေ့ရိမ်ငြိမ်ရွှေစံအိမ်
3:00 pm to 3:30 pm
Selected Album
3:30 pm to 4:00 pm
Music is My Life
4:00 pm to 4:30 pm
Goodevening Melody
4:30 pm to 5:00 pm
ပျော်ရွှင်တိုးတက်အောင်မြင်ရေး
5:00 pm to 5:30 pm
International Music Box
5:30 pm to 6:00 pm
ရင်မှဖြစ်တည်ကဗျာတွေဆီ
6:00 pm to 6:30 pm
ရွှေအကြိုက်
6:30 pm to 7:00 pm
ဣတ္ထိယကမ္ဘာ
7:00 pm to 7:30 pm
ညပိုင်းသတင်း (မြန်မာ့အသံ/ဒေသန္တရသတင်းများ)
8:00 pm to 8:30 pm
အသက်ကလေးရယ်တဲ့ရှည်စေလို
8:30 pm to 9:00 pm
ဒေသဆိုင်ရာသတင်းများ
9:00 pm to 9:10 pm
Cover of the songs
9:10 pm to 9:30 pm
ညချမ်းချိန်ခါတေးသံသာ
9:30 pm to 10:00 pm
တရားတော်
10:00 pm to 11:00 pm